0754 024 665

Scurtă descriere a proiectului

Titlul proiectului: „Unitate pentru spalare si granulare mase plastice”

Numele beneficiarului: TOTAL RECOVER S.R.L.

Codul MySMIS al proiectului: 137139

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii TOTAL RECOVER SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul reciclarii deseurilor din plastic prin crearea unei noi unitati de productie si diversificarea activitatii societatii prin introducerea in fabricatie a unor noi game de produse (granule HDPE).

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Crearea unei noi unitati de productie si diversificarea activitatii societatii in domeniul reciclarii de deseuri din plastic (productia de granule din HDPE si LDPE) prin:

- Constructia unei hale de productie, constructie metalica parter pe fundatii de beton, cu inchideri si invelitoare din panouri tristrat cu miez de vata bazaltica de inalta densitate (fonoabsorbante), care va adaposti linia tehnologica pentru spalarea si granularea maselor plastice reciclabile. Aria construita va fi de 924,75 mp, aria utila de 890 de mp. Infrastructura din beton, suprastructura pe cadre metalice, inchideri (fonoabsorbante) din panouri tristrat cu vata bazaltica de inalta densitate, invelitoare (fonoabsorbanta) din panouri tristrat cu vata bazaltica de inalta densitate pa pane metalice, tamplarie din Pvc cu geam termopan si porti sectionale, ventilare naturala si mecanica, iluminare naturala si electrica, energie regenerabila produsa de panouri fotovoltaice montate pe invelitoare.

- Dotarea cu echipamente pentru desfasurarea activitatii de productie de granule din HDPE si LDPE.

- Achizitionarea de programe informatice specifice activitatii productive.

  1. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a-si dezvolta si mentine avantajul competitiv:

- Implementarea procesului de certificare a unor produse specifice activitatii desfasurate in cadrul proiectului – Granule din LDPE.

- Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al securitatii informationale (ISO 27001).

- Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil.

  1. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

- Utilizarea surselor regenerabile de energie prin includerea sistemului de alimentare cu panouri fotovoltaice, destinat producerii energiei electrice prin conversia energiei solare in energie electrica. Acest sistem reprezinta o solutie inovativa pentru reducerea consumului de energie electrica a constructiei.

- Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin achizitionarea echipamente noi, performante si mai eficiente energetic (instalatie spalare si tocare plastic, extruder, Sistem de filtrare apa pentru instalatia de spalare si tocare, Sistem de racire apa pentru extruder).

- Minimizarea la sursa a deseurilor. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin achizitionarea instalatiilor si echipamentelor pentru reciclarea si valorificarea deseurilor din plastic, intreg proiectul fiind orientat catre recuperarea si valorificarea deseurilor.

- Angajarea unei persoane din categoria defavorizate punctul a): nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni.

Rezultatele anticipate ale proiectului:

  1. Materiale de promovare: 1 anunt incepere proiect, 1 anunt finalizare proiect, 1 panou temporar, 1 placa permanenta si 4 autocolante, scurtă descriere a proiectului pe site-ul existent al societatii TOTAL RECOVER S.R.L.
  2. Constructia unei hale de productie, constructie metalica parter pe fundatii de beton, cu inchideri si invelitoare din panouri tristrat cu miez de vata bazaltica de inalta densitate (fonoabsorbante), care va adaposti linia tehnologica pentru spalarea si granularea maselor plastice reciclabile. Aria construita va fi de 924,75 mp, aria utila de 890 de mp. Infrastructura din beton, suprastructura pe cadre metalice, inchideri (fonoabsorbante) din panouri tristrat cu vata bazaltica de inalta densitate, invelitoare (fonoabsorbanta) din panouri tristrat cu vata bazaltica de inalta densitate pa pane metalice, tamplarie din Pvc cu geam termopan si porti sectionale, ventilare naturala si mecanica, iluminare naturala si electrica, energie regenerabila produsa de panouri fotovoltaice montate pe invelitoare.

Dotarea cu active corporale si necorporale (numar): 

- 4 utilaje si echipamente tehnologice

- 1 program informatic

La finalul implementarii proiectului se va realiza angajarea personalului suplimentar necesar, 1 persoana din categorii defavorizate.

  1. Activitati specifice prioritatii de investitie derulate:

- 1 produs certificat – Granule din LPDE

- 1 sistem de management certificat

- 1 participare, in calitate de expozant, la targuri de profil

Data semnării contractului de finanțare: 07.05.2021

Perioada de implementare a proiectului: 48 de luni, respectiv 01.09.2019 - 31.08.2023

Valoarea totală a contractului de finanțare: 17.652.968,18 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.950.706,25 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 697.183,43 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 4.647.889,68 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro 

Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Denumirea completă a programului este: Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar

Persoană de contact: domnul Dimitar Georgiev, cu următoarele date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Telefon: 0749/022.536